<div align="center"><h1>:: Polish-Isreali Society, Lublin :: Towarzystwo Polsko - Izraelskie w Lublinie ::</h1><br><h3>Towarzystwo Polsko-Izraelskie w Lublinie - organizacja non-profit, prowadzi działalność edukacyją, przybliża historię i tradycje żydowskie na Lubelszczyźnie, organizuje cykliczne spotkania z zaproszonymi gośćmi. Działa w celu porozumienia pomiędzy narodami oraz przełamywania wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. </h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.ngo.pl/hevra.lublin/">http://free.ngo.pl/hevra.lublin/</a></div>